Advokátní kancelář JUDr. Ladislav Kožený

Vítáme Vás na stránkách naší kanceláře

Naše kancelář vykonává mimo dále uvedené tyto činnosti

sepisováni žalob, zastupování před soudem, poskytování právních porad, sepisování smluv o prodeji, darování domů, bytů a ostatních nemovitostí, smlouvy o dílo, kupní smlouvy, nájemní smlouvy, zakládání společností a společenství, obchodní rejstřík, rozvody, majetková vypořádání

zastupujeme

firmy a občany